Lokasjoner  |  SA019 EC Scotland

SA019 EC

Grieg Seafood, Shetland, Skottland
Det ville havet skaper et perfekt miljø for oppdrett av den aller beste fisken. Våre fiskefarmer er plassert i det åpne havet, hvor sterke tidevannsstrømmer fra Nordsjøen og Nord-Atlanteren møtes og skaper en kraftig vannutskifting. Disse forholdene gir ikke bare strie vannstrømmer og en ren sjøbunn, men skaper også et naturlig habitat der laksen svømmer mot strømmen og utvikler seg til den sterkeste og sunneste fisken.

Våre avanserte brønnbåter frakter effektivt levende fisk fra alle av våre 27 oppdrettsanlegg. Fisken pumpes deretter levende inn i vårt slakteri- og foredlingsanlegg, noe som gir maksimal ferskhet og sikrer gjennomgående høy kvalitet.


Ocean Quality AS Tel: +47 55 57 66 00 Fax: + 47 55 57 69 85 E-mail: post@oceanquality.com