Lokasjoner  |  H-82 Norge

H-82

Bremnes Seashore, Hordaland, Norge
Med et sterkt fokus på best mulig fiskehelse og -velferd, og optimale prosesseringsanlegg, har H-82 blir godt kjent for høy kvalitet.

Høy kvalitet på smoltproduksjonen er en viktig suksessfaktor i lakseproduksjonen vår. Bremnes Seashore har investert tungt i utvikling av moderne klekkerier med høy standard.

Felles faktorer for hver av de 21 oppdrettslokalitetene våre er gode strømforhold, rent og friskt vann, og konstant justering av anleggene for å sikre optimal plassering på hvert sted.

For ytterligere å bedre trivselen og helsen til fisken vår, fokuserer Bremnes Seashore på å holde tettheten i merdene lav med bruk av ekstra store og dype nøter.


Ocean Quality AS Tel: +47 55 57 66 00 Fax: + 47 55 57 69 85 E-mail: post@oceanquality.com