Kvalitet  |  Bærekraft

Bærekraft


Bærekraftig virksomhet og langsiktig omsorg for havet, kysten og velferden til fisken vår, er sentrale bærebjelker i produksjonen av vår høykvalitets laks og ørret.
 
Vi utfører omfattende miljøundersøkelser på hver eneste oppdrettslokasjon, og overvåker strømforhold, vindretning og -styrke, vanndybde, sjøtemperatur, saltholdighet, bunnforhold og det biologiske miljøet på lokasjonene.


< Tilbake
< Til toppen
Ocean Quality AS Tel: +47 55 57 66 00 Fax: + 47 55 57 69 85 E-mail: post@oceanquality.com